Úvodem


Dřevěné konstrukce a dřevostavby jsou součástí progresivní, neustále se vyvíjející oblasti s širokým spektrem odvětví a tvořící významnou složkou hospodářství. Vzhledem k neustále se měnícím právním předpisům, novým a rozvíjejícím se metodám a postupům v této disciplíně jsou na projektanty, stavební inženýry a celkově zaměstnance stavebních společností kladeny stále nové a vyšší nároky v oblasti jejich odbornosti a specializace. Z tohoto důvodu přišel Moravskoslezský dřevařský klastr s unikátním projektem „Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby“, který je zaměřený na vytvoření metodicky i obsahově zcela nového vzdělávacího programu, obsahující 6 vzdělávacích modulů (barevné menu nalevo).

V rámci jednotlivých modulů byly vytvořené tištěné učební materiály, vzdělávací webové stránky a vzdělávací DVD obsahující učební materiály a videa s ohledem na inovační tendence v dřevařském a stavebním průmyslu. Tyto unikátní vzdělávací podklady tvořili odborní zástupci z řad firem působících ve stavebním průmyslu a to pod dohledem metodiků z VŠB – TU Ostrava. V rámci projektu také probíhá celá škála vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost (projektanty, stavební inženýry…). Přednášejí autoři učebních materiálů.